Daniel Weiss – Systemowa Szkoła Przedsiębiorczości

Daniel Weiss

O trenerze

Twórca wielu innowacyjnych warsztatów szkoleniowych, wdrażając przekrojowe metodologie takie jak: Lego® Serious Play®, Business Model YOU, Agile i Gamification.

Jest jednym ze współautorów Business Model for Teams.

W ramach różnych projektów europejskich szkolił edukatorów, facylitatorów, trenerów, kuratorów, młodych przedsiębiorców i dorosłych dążących do przebranżowienia.

Wraz z Vanią MAGALHĂES zaprojektował  innowacyjne warsztaty łączące Podejście Systemowe, LEGO® Serious Play® z Business Model You i Brandingiem.

Specjalizacje

Coaching

Komunikacja

Team buliding

Informacje dodatkowe

Jedną z głównych wartości stosowanych metod jest zagwarantowanie wszystkim uczestnikom jednakowego prawa do wypowiedzi oraz komfortu szczerego i otwartego spojrzenia na omawiamy problem.

To daje możliwość wysłuchania pomysłów tych osób, które w innych okolicznościach nie miałyby możliwości przedstawienia swojego zdania.

I właśnie to stanowi jeden z najbardziej zaskakujących elementów warsztatów – często okazuje się, że wiele interesujących pomysłów dotyczących trudnych sytuacji w firmie pochodzi od osób, które dotychczas pozostawały w cieniu innych.

Ważne jest również, że uwaga uczestników skoncentrowana jest nie na wypowiadającej się osobie, ale na proponowanym przez nią modelu. Dzięki temu uczestnicy angażują się w merytoryczną dyskusję, bardzo często pogłębiając omawiany temat o kwestie, które wcześniej były niedostrzegane lub wręcz ignorowane.