Temat szkolenia: „Szkoła ustawień systemowych w organizacjach”

 

 


 

CELE SZKOLENIA:

 

„Szkoła ustawień systemowych w organizacjach” to cykl szkoleń, których celem jest przekazanie wiedzy nt. możliwości adaptowania metody ustawień systemowych do świata biznesu.

Jako pierwsi w Polsce uświadamiamy, że – w odróżnieniu do ustawień rodzinnych – systemowe podejście i wgląd we wszystkie powiązania systemowe w organizacji, skutkuje odkryciem nieuświadomionych przyczyn skrywanych problemów w firmie, a także znalezieniem optymalnych rozwiązań.

 

DZIĘKI UDZIAŁOWI W SZKOLENIU:

 

 • rozwiniesz kompetencje w obszarze: zarządzania/doradztwa/przywództwa systemowego,
 • poszerzysz świadomość i systemową wrażliwość na to, co się dzieje w organizacji,
 • pogłębisz wiedzę nt. postrzegania paradygmatu systemowego,
 • dowiesz się, jak uzyskać dostęp do informacji już znanych, ale niedostrzegalnych i nienamacalnych,
 • będziesz wiedział, jak zadbać o rozwój umiejętności i talentów swojej kadry,
 • dowiesz się, gdzie zastosowanie w Twojej firmie odnajdą ustawienia systemowe oraz, w jaki sposób można wykorzystać podejście systemowe,
 • bardziej kreatywnie będziesz podchodził do codziennej pracy,
 • Twoja samoocena i pewność siebie wzrośnie!

 

KILKA SŁÓW O METODZIE:

 

Ustawienia systemowe w biznesie wykorzystuje się praktycznie we wszystkich typach działalności mikroprzedsiębiorstwach, firmach rodzinnych, startup’ach, czy w większych organizacjach. Metoda ta obejmuje proces mapowania/modelowania zespołu lub całej organizacji w celu ujawnienia informacji o problemach systemowych.

Korzystając z tych informacji, można doradzić klientowi potencjalne rozwiązania przywracające harmonię i równowagę w systemie. Cały proces trwa krótko i rozwiązanie przychodzi szybko, gdyż czasem tylko kilka kroków dzieli od diagnozy do rozwiązania. Nie ma potrzeby ujawniania
szczegółowych informacji o organizacji, dzięki czemu zagwarantowana jest poufność.

 

SYLWETKA TRENERA:

 

Cecilio Fernandez Regojo – ekspert w zakresie zarządzania systemowego i konstelacji organizacyjnych na całym świecie.

Master Trener certyfikowany przez INFOSYON (International Forum for System Constellations in Organizations) i ekspert w zakresie metodologii Systemic Management.

Międzynarodowy trener – szkoli na wszystkich kontynentach. Wykładowca na wielu uniwersytetach i prelegent na międzynarodowych kongresach.

Inwestor, przedsiębiorca i menedżer w firmach z wielu branż z 50-letnim doświadczeniem zawodowym.

 

INFORMACJE DODATKOWE:

 

 • Tryb: online live
 • Platforma: zoom
 • Liczba uczestników: nieograniczona
 • Certyfikat: TAK (udział w min. 90% zajęć oraz napisanie projektu na koniec szkolenia)
 • Język szkolenia: j.angielski
 • Tłumacz: TAK

 

PROGRAM SZKOLENIA:

MODUŁ 1: INNOWACJA I KREATYWNOŚĆ (Wprowadzenie do konstelacji systemowych i etap rozpoczynania)
MODUŁ 2: REKRUTACJA I SUKCES (Diagnostyka i percepcja systemowa)
MODUŁ 3: INTUICJA I PODEJMOWANIE DECYZJI (Myślenie systemowe)
MODUŁ 4: UMIEJĘTNOŚCI NEGOCJACYJNE (Jak działają ustawienia systemowe?)
MODUŁ 5: SYSTEMOWE PRZYWÓDZTWO (Coaching systemowy)
MODUŁ 6: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I STARTUPY (Aplikacje systemowe)
MODUŁ 7: FIRMY RODZINNE (Dynamika firm rodzinnych)
MODUŁ 8: DZIEDZICZENIE & SUKCESJA (Dynamika systemowa w organizacjach)
MODUŁ 9: MARKA OSOBISTA (Postawa facylitatora/konsultanta)
MODUŁ 10: ZARZĄDZANIE FINANSAMI (Integracja systemowa)

 

HARMONOGRAM 2021

 

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

 

120 h szkolenia | 10 głównych modułów | 2 dni trwa 1 moduł | 1 moduł w miesiącu | Godz. 16:00-22:00 | Dni tygodnia: środa-czwartek

 

L.p. Miesiąc Data Godzina
1. Marzec 24-25.03 16:00-22:00
2. Kwiecień 28-29.04 16:00-22:00
3. Maj 26-27.05 16:00-22:00
4. Czerwiec 23-24.06 16:00-22:00
5. Lipiec 14-15.07 16:00-22:00
6. Sierpień 11-12.08 16:00-22:00
7. Wrzesień 15-16.09 16:00-22:00
8. Październik 6-7.10 16:00-22:00
9. Listopad 3-4.11 16:00-22:00
10. Grudzień 1-2.12 16:00-22:00

 

CENNIK

 

Pakiet 10 modułów 8 500,00 zł
Pakiet 5 modułów 5 000,00 zł
1 moduł 1 200,00 zł

 

 

Szkolenie