Ustawienia systemowe – Systemowa Szkoła Przedsiębiorczości

Temat szkolenia: „Szkoła ustawień systemowych w organizacjach”


CELE SZKOLENIA:

„Szkoła ustawień systemowych w organizacjach” to cykl szkoleń, których celem jest przekazanie wiedzy nt. możliwości adaptowania metody ustawień systemowych do świata biznesu.

Jako jedni z pionierów w Polsce uświadamiamy, że – w odróżnieniu do ustawień rodzinnych – systemowe podejście i wgląd we wszystkie powiązania systemowe w organizacji, skutkuje odkryciem nieuświadomionych przyczyn skrywanych problemów w firmie, a także znalezieniem optymalnych rozwiązań.

O skuteczności tej metody może świadczyć fakt, iż jest stosowana przez znane i cenione przedsiębiorstwa różnej skali, m.in. przez IBM, BMW.

DZIĘKI UDZIAŁOWI W SZKOLENIU:
 • rozwiniesz kompetencje w obszarze: zarządzania/doradztwa/przywództwa systemowego,
 • poszerzysz świadomość i systemową wrażliwość na to, co się dzieje w organizacji,
 • pogłębisz wiedzę nt. postrzegania paradygmatu systemowego,
 • dowiesz się, jak uzyskać dostęp do informacji już znanych, ale niedostrzegalnych i nienamacalnych,
 • będziesz wiedział, jak zadbać o rozwój umiejętności i talentów swojej kadry,
 • dowiesz się, gdzie zastosowanie w Twojej firmie odnajdą ustawienia systemowe oraz, w jaki sposób można wykorzystać podejście systemowe,
 • bardziej kreatywnie będziesz podchodził do codziennej pracy,
 • Twoja samoocena i pewność siebie wzrośnie!
KILKA SŁÓW O METODZIE:

Ustawienia systemowe w biznesie wykorzystuje się praktycznie we wszystkich typach działalności mikroprzedsiębiorstwach, firmach rodzinnych, startup’ach, czy w większych organizacjach. Metoda ta obejmuje proces mapowania/modelowania zespołu lub całej organizacji w celu ujawnienia informacji o problemach systemowych.

Korzystając z tych informacji, można doradzić klientowi potencjalne rozwiązania przywracające harmonię i równowagę w systemie. Cały proces trwa krótko i rozwiązanie przychodzi szybko, gdyż czasem tylko kilka kroków dzieli od diagnozy do rozwiązania. Nie ma potrzeby ujawniania
szczegółowych informacji o organizacji, dzięki czemu zagwarantowana jest poufność.

SYLWETKA TRENERA:

Cecilio Fernandez Regojo – ekspert w zakresie zarządzania systemowego i konstelacji organizacyjnych na całym świecie.

Master Trener certyfikowany przez INFOSYON (International Forum for System Constellations in Organizations) i ekspert w zakresie metodologii Systemic Management.

Międzynarodowy trener – szkoli w ponad 30 krajach, na wszystkich kontynentach. Jego prace i szkolenia mogą być prowadzone w 4 językach (hiszpański, portugalski, angielski i francuski). Wykładowca na wielu uniwersytetach i prelegent na międzynarodowych kongresach.

Inwestor, przedsiębiorca i menedżer w firmach z wielu branż z 50-letnim doświadczeniem zawodowym.

INFORMACJE DODATKOWE:
 • Tryb: online live
 • Platforma: zoom
 • Liczba uczestników: nieograniczona
 • Certyfikat: TAK (udział w min. 90% zajęć oraz napisanie projektu na koniec szkolenia)
 • Moduły będą nagrywane i możliwe do odtworzenia w przypadku nieobecności
 • Język szkolenia: j. angielski
PROGRAM SZKOLENIA:

MODUŁ 1: INNOWACJA I KREATYWNOŚĆ (Wprowadzenie do konstelacji systemowych i etap rozpoczynania)
MODUŁ 2: REKRUTACJA I SUKCES (Diagnostyka i percepcja systemowa)
MODUŁ 3: INTUICJA I PODEJMOWANIE DECYZJI (Myślenie systemowe)
MODUŁ 4: UMIEJĘTNOŚCI NEGOCJACYJNE (Jak działają ustawienia systemowe?)
MODUŁ 5: SYSTEMOWE PRZYWÓDZTWO (Coaching systemowy)
MODUŁ 6: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I STARTUPY (Aplikacje systemowe)
MODUŁ 7: FIRMY RODZINNE (Dynamika firm rodzinnych)
MODUŁ 8: DZIEDZICZENIE & SUKCESJA (Dynamika systemowa w organizacjach)
MODUŁ 9: MARKA OSOBISTA (Postawa facylitatora/konsultanta)
MODUŁ 10: ZARZĄDZANIE FINANSAMI (Integracja systemowa)

HARMONOGRAM:

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

120 h szkolenia | 10 głównych modułów

Lp.TerminGodziny
1 16-17.02.2022 17:00 – 23:00
2 23-24.03.2022 17:00 – 23:00
3 27-28.04.2022 17:00 – 23:00
4 25-26.05.2022 17:00 – 23:00
5 15-16.06.2022 17:00 – 23:00
6 6-7.07.2022 17:00 – 23:00
7 7-8.09.2022 17:00 – 23:00
8 5-6.10.2022 17:00 – 23:00
9 9-10.11.2022 17:00 – 23:00
10 14-15.12.2022 17:00 – 23:00
Zainteresowany?

Jeśli masz jakieś pytania albo chcesz wziąć udział w szkoleniu, skontaktuj się z nami pod adresem mailowym biuro@systemowaszkola.com

Ustawienia systemowe