Quantum – Systemowa Szkoła Przedsiębiorczości

Temat szkolenia: “Quantum.”


Cele szkolenia:

Budowanie świadomości siebie, odkrycie potencjałów i stabilizacja, która przekłada się bezpośrednio na tworzenie biznesu i całego życia. Świadomych i ukrytych intencji wyboru konkretnego celu. Szkolenie ma dostarczyć wiedzę nt. podstaw fizyki kwantowej, neurofizjologii, neurolingwistyki, prawa przyciągania oraz praw kreacji rzeczywistości. Każde ćwiczenie jest inspiracją.

Jakie korzyści płyną z udziału w szkoleniu?
 • program jest interdyscyplinarny – korzysta z wielu pojęć i metodologii
 • pozwala na mówienie o trudnościach poprzez przystępny język metafor,
 • wypracowuje realne korzyści i modele zachowań na poziomie osobistym, 
 • otwiera nowe spojrzenie na dotychczasowe sytuacje
 • podczas szkolenia, trener pomaga spojrzeć na dotychczasowe zasoby z innej perspektywy
Program szkolenia:
I dzień (Standard: moduł podstawowy):
4h
II dzień (Premium: moduł rozszerzony):
4h
– Krótka analiza instrukcji obsługi wszechświata, wprowadzenie w świat Quantum,
– Istota zaangażowania w proces dynamiczny,
– Medytacja wglądu, samopoznanie czyli zasoby: mocne i słabe strony,
– Pozbądź się starego, pozbywanie się bagażu przeszłości, który sabotuje skuteczne działanie,
– Praca z ciałem, spontaniczny ruch z ukierunkowaniem na cel,
– Kompas wartości,
– Kotwiczenie zmian,
– Kodowanie podświadomości w oparciu o to, co już wiadome,
Podsumowanie.
– Medytacja odpuszczenia,
– Wewnętrzny krytyk: techniki pracy z oporami. Wewnętrzny głos a poziomy świadomości Hawkinsa. – Wewnętrzny głos a poziom energii osobistej.
– Ustawienie – kontrola zmiany (wg Franza Ruperta, modyfikacja Kamy Korytowskiej dot. wewnętrznych aspektów osobistych);
– Przechodzenie od lęków i ograniczeń do jakości radości;
– Podsumowanie
Kilka słów o metodzie:

Quantum to nie magia, to nauka. Szkolenie dedykowane osobom indywidualnym, dbającym o rozwój osobisty. To dobra okazja, aby wejść w świat ustawień systemowych i poznać prawa rządzące w tym podejściu. Dzięki warsztatom quantum, uczestnicy poznają lub poukładają podstawy wiedzy ze świata niematerialnego, które wpływają bezpośrednio na życie oraz biznes. Uczestnicy będą potrafili spojrzeć na dotychczasowe obszary życia z innej perspektywy. Będą potrafili wpłynąć na osiąganie sukcesów, realizację wyznaczonych celów i swój rozwój. 

Każde przeprowadzone ćwiczenie podczas szkolenia jest inspiracją. Rekomendowane jest, aby większość ćwiczeń prowadzić jako regularne praktyki po zakończeniu szkolenia w celu ugruntowania i pogłębienia efektów oraz koncentracji na celu. 

Sylwetka trenera:

Adam Kin terapeuta pracy z ciałem, trener pracy z oddechem, mgr fizjoterapii, regreser, autor metodyki Ustawień Systemowych Progresywnych oraz Poradnika i Medytacji Mistrzowskiego Życia. Pracuje metodą Cichych Ustawień  B. Hellingera.  

Zaangażowany w misję budzenia świadomości jednostki, uświadamianie ogromnej roli praktyk terapeutycznych i duchowych w rozwoju osobistym. W swojej pracy łączy dorobek współczesnej psychologii, łącząc je z wiedzą parapsychologiczną, duchową. Czerpie z bogatego dorobku wielu kultur wybierając te praktyki, które jego zdaniem są bezpieczne i wspierają rozwój.

Informacje dodatkowe:
 • Tryb: online
 • Czas trwania: moduł podstawowy: 4h i moduł rozszerzony: 4h (2 dni x 4h)
 • Godzina szkolenia: 16:00 – 20:00
 • Liczba uczestników: min. 20 os.
 • Certyfikat: TAK
 • Język szkolenia: j.polski
 • Liczba trenerów: 1
Cennik:

Bilet na 1 dzień: 78zł netto (+23% VAT)

Bilet na 2 dni: 139zł netto (+23% VAT)

Jeżeli masz trudności z:
 • z rozwojem osobistym, nie wiesz co jest dla Ciebie najlepsze
 • rozpoznaniem swoich zasobów
 • poukładaniem wiedzy nt. fizyki kwantowej, działaniem poszczególnych systemów
 • częstym wchodzeniem w role ofiary, kata lub ratownika
 • wchodzisz w toksyczne relacje, które drenują Twoją energię
 • czujesz się zagubiony
 • poczuciem własnej wartości

Skontaktuj się z nami: biuro@systemowaszkola.com

Quantum