Projekty – Systemowa Szkoła Przedsiębiorczości

Projekty

Obecnie realizowane projekty:

Projekty zrealizowane:

Podróż bohatera do kariery – prowadzone w partnerstwie z podmiotem: BRC Consulting Renata Różycka i Stichting forEducation on Agility Liberating Structures do 31.03.2021 – wsparcie dla osób bezrobotnych lub biernych zawodowo w wieku 18-64 lata, które ze względu na sytuację zawodową i osobistą są zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społeczno-zawodowym.

FABRYKA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – prowadzone w partnerstwie z podmiotem: Wielkopolska Szkoła Przedsiębiorczości i Fundacja Partycypacji Społecznej do 31.06.2019 – Lubelskie- wsparcie dla osób bezrobotnych, zamierzających otworzyć działalność gospodarczą (w tym ON)

Szansa na nowy start – prowadzone w partnerstwie z podmiotem: E-media i Wielkopolska Agencja Rozwoju Sp. z o.o. 2014-09-01 – 2015-08-31  Mazowieckie – Aktywizacja os. przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem

Centrum Aktywności Cyfrowej – Szkolenie w zakresie Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych dla Osób Dorosłych. – prowadzone w partnerstwie z podmiotem: E-media i Fundacja Partycypacji Społecznej  2016-03-01 – 2018-02-28 Wielkopolskie- Szkolenia komputerowe

Nowe TIK – nowe kompetencje – nowe możliwości – prowadzone w partnerstwie z podmiotem: E-media i Fundacja Partycypacji Społecznej  2016-03-01 – 2018-02-28 Wielkopolskie – Szkolenia komputerowe

Nowoczesne TIK – nowoczesne kompetencje mieszkańców Mazowsza – prowadzone w partnerstwie z podmiotem: E-media i BRC CONSULTING Renata Różycka 2016-10-01 – 2018-06-30 Mazowieckie- Szkolenia komputerowe

W trakcie przygotowania:

Projekty