Komunikacja w dzisiejszym biznesie – Systemowa Szkoła Przedsiębiorczości

Komunikacja w dzisiejszym biznesie

499,00

Trening  skierowany jest do wszystkich, dla których słowo jest jednym z podstawowych narzędzi pracy. Dedykowane jest w szczególności osobom, które kierują zespołami i jako przełożeni są zobligowani do delegowania zadań oraz udzielania feedbacku , ale także do specjalistów, którzy chcieliby poćwiczyć przekazywanie informacji zwrotnej kolegom i współpracownikom.

SKU: ZZsocial-1-2-1 Kategoria: Tag:

Opis

Komunikacja w dzisiejszym biznesie

 

Trening  skierowany jest do wszystkich, dla których słowo jest jednym z podstawowych narzędzi pracy. Dedykowane jest w szczególności osobom, które kierują zespołami i jako przełożeni są zobligowani do delegowania zadań oraz udzielania feedbacku , ale także do specjalistów, którzy chcieliby poćwiczyć przekazywanie informacji zwrotnej kolegom i współpracownikom.

 

Szkolenie zostało stworzone  dla wszystkich osób, które :

 • chcą poszerzyć swoje umiejętności komunikacyjne na gruncie prywatnym i zawodowym
 • potrzebują konkretnych narzędzi przekazywania informacji zwrotnej
 • pragną zdobyć praktyczne umiejętności asertywnego komunikowania się
 • chcą nawiązywać dobre, długotrwałe relacje z innymi

Szczegółowy program szkolenia:

Moduł 1: Zasady skutecznej komunikacji interpersonalnej

 1. Komunikacja jako proces
 • Podstawowe zasady komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 • Aktywne słuchanie
 • Najczęstsze błędy i szumy komunikacyjne
 1. Skuteczna komunikacja
 • Pytania, jako okno do efektywnej komunikacji
 • Otwartość na potrzeby komunikacyjne innych
 1. Asertywność, jako ważny element udzielania informacji zwrotnej
 • Granice asertywności
 • Model asertywnej odmowy

Moduł 2:  Udzielanie informacji zwrotnej

 1. Techniki skutecznego feedbacku
 • Feedback pozytywny
 • Feedback negatywny
 • FUKO
 • Technika „KANAPKI” w nowej, uaktualnionej odsłonie
 • Rozmowa podsumowująca i oceniająca
 1. Psychologia feedbacku
 • Jak dobrze się przygotować do rozmowy feedbackowej.
 • Jak stworzyć atmosferę sprzyjającą szczerości podczas udzielania informacji zwrotnej, zadbać o bezpieczeństwo psychologiczne i dobre relacje.
 1. Promowanie kultury udzielania informacji zwrotnej w zespole
 • Jak okazać rozmówcom otwartość na otrzymywanie informacji zwrotnych.
 • Informacja zwrotna a motywacja

Co zyskuje Uczestnik szkolenia?

 • Zdobędzie umiejętność szybszego rozwiązywania sytuacji trudnych lub/i konfliktowych, w taki sposób, by nie niszczyć relacji, a budować długofalową współpracę
 • Nabędzie umiejętność formułowania wypowiedzi w sposób nieoceniający
 • Nauczy się prawidłowo udzielać informacji zwrotnej w oparciu o poznane schematy
 • Pozna zasady prawidłowego delegowania zadań
 • Zdobędzie praktyczne umiejętności swobodnego, asertywnego przedstawiania własnego zdania, myśli i opinii w kontakcie z innymi

Sylwetka trenera

Małgorzata Pankiewicz- Buko
Psycholog Pracy i Organizacji, Doradca Zawodowy
Trener Umiejętności Interpersonalnych i Szkoleń Specjalistycznych

 

Jestem absolwentką Psychologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu ze
specjalnością psychologia pracy i organizacji. Posiadam wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu umiejętności miękkich, rozwoju kompetencji osobistych oraz doradztwa zawodowego. W swoich szkoleniach zawsze staram się łączyć wiedzę teoretyczną z ćwiczeniami praktycznymi i zadaniami integrującymi grupę, wspomagającymi proces współpracy wśród pracowników.