Lego Serious Play – Systemowa Szkoła Przedsiębiorczości

Temat szkolenia:  “Budowanie procesów komunikacji w oparciu o metodę LEGO® Serious Play”


Cele szkolenia:

Bazując na najnowszych narzędziach wspierających rozwijanie postaw kadry usprawniamy komunikację – namierzając punkty konfliktowe. Rozwijamy kompetencje w zakresie asertywnego komunikowania się, uważnego słuchania, by nawiązywać dobre, długotrwałe relacje z innymi. Komunikacja to proces – facylitujemy budowanie rozwiązań i wdrożeń na poziomie organizacyjnym i strukturalnym

Jakie korzyści płyną z wykorzystania metody LEGO® Serious Play?
 • program jest interdyscyplinarny – korzysta z wielu pojęć i metodologii, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku i klienta,
 • pobudza kreatywność na poziomie zespołu,
 • pozwala na mówienie o trudnościach poprzez przystępny język metafor,
 • wypracowuje realne korzyści i modele zachowań na poziomie organizacyjnym, 
 • zmienia sformalizowany dystans na rzecz otwartej komunikacji,
 • pobudza zaangażowanie, innowację i łamie stereotypy,
 • podczas szkolenia, trener zarówno wprowadza nową wiedzę, jak i korzysta z istniejących już zasobów organizacji.
Kilka słów o metodzie:

Jesteśmy w Polsce jedną z nielicznych firm mogącą pochwalić się możliwością użytkowania metody LEGO® Serious Play. Szkolenie dedykowane organizacjom zbudowaliśmy w oparciu o model LEGO® Serious Play.
Dzięki systemowi pobudzającemu kreatywność z uwzględnieniem zasad komunikacyjnych wpływających na osiąganie sukcesów, realizację wyznaczonych celów i rozwój pracownika – przygotowaliśmy kompleksowy model diagnozujący i rozwiązujący konflikty w strukturach firmowych

Sylwetka trenera:

Małgorzata Pankiewicz-Buko – Psycholog Pracy i Organizacji, Doradca zawodowy, Trener umiejętności osobistych, rozwoju interpersonalnego oraz szkoleń specjalistycznych. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu audytów personalnych i monitorowaniu procesów rekrutacyjnych. W swoich szkoleniach zawsze łączy wiedzę teoretyczną z ćwiczeniami praktycznymi i zadaniami integrującymi grupę, wspomagającymi proces współpracy. Absolwentka Psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Informacje dodatkowe:
 • Tryb: offline
 • Czas trwania: 6h-8h (1 dzień)
 • Certyfikat: TAK
 • Język szkolenia: j.polski/ j.angielski
 • Liczba trenerów: 1
Cennik:

1 trener: 3400zł netto (+23% VAT)

Lego Serious Play