Klauzula informacyjna RODO dla uczestników webinarium – Systemowa Szkoła Przedsiębiorczości

Webinaria odbywają się w systemie informatycznym, którego dostawcą jest Zoom.us z siedzibą w San Jose, Kalifornia (Stany Zjednoczone) , adres: 55 Almaden Boulevard, Suite 400, 500, 600, San Jose, CA 95113, zwanej dalej Zoom.us.
Korzystanie z serwisu webinarium podlega Regulaminom oraz Polityce Prywatności, wprowadzonym przez Zoom.us i dostępnym na stronie https://zoom.us/privacy/

1. Administratorem danych osobowych jest: Systemowa Szkoła Przedsiębiorczości, z siedzibą w Poznaniu, kontakt:
Adres: ul. Sieradzka 4c, 60-163 Poznań
Telefon: +48 723 763 214
E-mail: biuro@systemowaszkola.com

Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, kontakt:
Telefon: +48 501 308 279
E-mail: iod@grupaprofesja.com

2. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w postaci adresu e-mail oraz imienia i ewentualnie inne dane osobowe, jeśli zostaną one wskazane przez uczestnika.

3. Dane osobowe uzyskujemy od Państwa, poprzez ich podanie w serwisie zapisu na webinarium.

4. Dane osobowe przetwarzamy w celu przeprowadzenia webinarium.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 punkt b RODO.

6. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia webinarium.

7. Mają Państwo w szczególności następujące prawa:

a. dostępu do danych osobowych,

b. żądania usunięcia danych, chyba, że istnieją podstawy prawne do dalszego przetwarzania danych,

c. prawo do bycia powiadomionym- mają Państwo prawo uzyskać informację o naruszeniach danych osobowych, takich jak na przykład wyciek danych osobowych,

d. ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach przewidzianych prawem,

e. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzamy dane osobowe niezgodnie z      prawem, mogą Państwo złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.


8. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Państwa prawa.

9. Podczas webinarium Państwa dane osobowe mogą być widoczne dla innych uczestników webinarium, w szczególności na liście uczestników czy podczas korzystania z czatu. Dane osobowe oraz informacje ujawnione podczas webinarium mogą być przesyłane do innych Uczestników i osób trzecich.

10. Państwa dane osobowe są powierzane dostawcy serwisu webinarium to jest: Zoom.us z siedzibą w San Jose, Kalifornia (Stany Zjednoczone) , adres: 55 Almaden Boulevard, Suite 400, 500, 600, San Jose, CA 95113 oraz jego procesorom, wskazanym na stronie https://zoom.us/privacy/

11. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w zakresie usługi „Zoom”, która jest świadczona przez dostawcę z USA.

Klauzula informacyjna RODO dla uczestników webinarium